HĐND xã Vạn Xuân khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 3,

Ngày 28/7, HĐND xã khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 , tổ chức kỳ họp thứ ba

Tin tức sự kiện

HĐND xã Vạn Xuân khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND xã Vạn Xuân khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 3,
Hội nghị sơ kết công tác giải phóng hành lang lòng lề đường Hội nghị sơ kết công tác giải phóng hành lang lòng lề đường
Hội nghị triển Khai Chỉ Thị số 13 của Ban Bí Thư Hội nghị triển Khai Chỉ Thị số 13 của Ban Bí Thư
Tổng kết Công tác tiêm phòng năm 2016, kế hoạch tiem phòng...Tổng kết Công tác tiêm phòng năm 2016, kế hoạch tiem phòng năm 2017
HỘI GHỊ GIAO BAN THƯỜNG KỲ THÁNG 2/2017HỘI GHỊ GIAO BAN THƯỜNG KỲ THÁNG 2/2017
HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2017
SÁNG 15/2/2017 HỘI NGHỊ GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP ĐẤT DAISÁNG 15/2/2017 HỘI NGHỊ GIẢI QUYẾT CHANH CHẤP ĐẤT DAI
TẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ QLVBTẬP HUẤN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ QLVB