Truy cập

Hôm nay:
81
Hôm qua:
40
Tuần này:
121
Tháng này:
1096
Tất cả:
195145

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 05/12/2020 16:32:53

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ VẠN XUÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Lục Đăng Hỏa

BT. Đảng ủy

0917406688

Cầm Bá Thơ

PBT- CT HĐND

0948423697

Lò Đài Loan

PCT HĐND

0947030899

Cầm Bá Thuần

PBT.CT UBND

0948348234

Vi Mạnh Hùng

PCT UBND

0944773323

Cầm Bá Huế

CT UBMTTQ

0816783567

Hoàng Bình Chín

PCT UBMTTQ

0399110445

Cầm Bá Ngà

BT Đoàn TN

0912525928

Nguyễn Thị Thanh

CT Hội LHPN

0379809168

Hoàng Viết Hùng

CT Hội CCB

0918823450

Cầm Bá Nông

CT Hội ND

0942053952

Lữ Văn Xiêm

Trưởng Công an xã

0942414535

Đỗ Doãn Thủy

CHT BCHQS

0914593111

Ngô Thọ Tính

Địa chính XD

0977853222

Cầm Thị Tuấn

Địa chính LN

0988348099

Cầm Thị Liên

Địa chính NN

0368159818

Lê Thị Luyến

VP-TK

0975019609

Cầm Bá Kiều

VP-TK

0367550026

Lê Minh Tuấn

TP-HT

0945452322

Lê Đình Kế

TP-HT

0917941236

Lò Thị Hòa

VHXH

0978279411

Vi Thị Lợi

VHXH

0866870068

Lê Minh Quyền

Kế toán NS

0986249789

Cầm Bá Phong

Phó CHT Quân sự xã

0972595630

Hoàng Bình Chín

PCT MTTQ kiêm CT Hội NCT

0399110445

Hoàng Viết Đức

PCT Hội CCB kiêm Hội NNCĐDC

0377580424

Phạm Thị Huệ

PCT Hội LHPN kiêm CT Hội CTĐ

0975675405

Hoàng Huy Kế

PCT Hội ND kiêm NV Thú y xã.

0369143506

Cầm Bá Linh

PBT Đoàn TN Hội Cựu TNXP

0972276101

Cầm Thị Nguyên

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

0943959336

Cầm Thị Hường

Văn hóa - XH-TT-TT kiêm CT Hội KH

0984288540

Cầm Thị Thanh

Khuyến nông viên CT Hội làm vườn

0914138554

Cầm Bá Kiều

VPĐU kiêm PCN Ủy ban kiểm tra

0367550026

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ VẠN XUÂN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

Lục Đăng Hỏa

BT. Đảng ủy

0917406688

Cầm Bá Thơ

PBT- CT HĐND

0948423697

Lò Đài Loan

PCT HĐND

0947030899

Cầm Bá Thuần

PBT.CT UBND

0948348234

Vi Mạnh Hùng

PCT UBND

0944773323

Cầm Bá Huế

CT UBMTTQ

0816783567

Hoàng Bình Chín

PCT UBMTTQ

0399110445

Cầm Bá Ngà

BT Đoàn TN

0912525928

Nguyễn Thị Thanh

CT Hội LHPN

0379809168

Hoàng Viết Hùng

CT Hội CCB

0918823450

Cầm Bá Nông

CT Hội ND

0942053952

Lữ Văn Xiêm

Trưởng Công an xã

0942414535

Đỗ Doãn Thủy

CHT BCHQS

0914593111

Ngô Thọ Tính

Địa chính XD

0977853222

Cầm Thị Tuấn

Địa chính LN

0988348099

Cầm Thị Liên

Địa chính NN

0368159818

Lê Thị Luyến

VP-TK

0975019609

Cầm Bá Kiều

VP-TK

0367550026

Lê Minh Tuấn

TP-HT

0945452322

Lê Đình Kế

TP-HT

0917941236

Lò Thị Hòa

VHXH

0978279411

Vi Thị Lợi

VHXH

0866870068

Lê Minh Quyền

Kế toán NS

0986249789

Cầm Bá Phong

Phó CHT Quân sự xã

0972595630

Hoàng Bình Chín

PCT MTTQ kiêm CT Hội NCT

0399110445

Hoàng Viết Đức

PCT Hội CCB kiêm Hội NNCĐDC

0377580424

Phạm Thị Huệ

PCT Hội LHPN kiêm CT Hội CTĐ

0975675405

Hoàng Huy Kế

PCT Hội ND kiêm NV Thú y xã.

0369143506

Cầm Bá Linh

PBT Đoàn TN Hội Cựu TNXP

0972276101

Cầm Thị Nguyên

Văn thư - Lưu trữ - Thủ quỹ

0943959336

Cầm Thị Hường

Văn hóa - XH-TT-TT kiêm CT Hội KH

0984288540

Cầm Thị Thanh

Khuyến nông viên CT Hội làm vườn

0914138554

Cầm Bá Kiều

VPĐU kiêm PCN Ủy ban kiểm tra

0367550026