Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
40
Tuần này:
106
Tháng này:
1081
Tất cả:
195130

Đảng ủy

Ngày 12/12/2020 11:41:16

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1, Bí thư:

Cán bộ: LỤC ĐĂNG HỎA

Điện thoại:0917406688

Thư điện tử: danghoa79@gmail.com

2, Phó Bí thư :

Cán bộ: CẦM BÁ THƠ

Điện thoại: 0948423697

Thư điện tử: cambatho15041977@gmail.com

Văn phòng đảng ủy

Cán bộ: CẦM BÁ KIỀU

Điện thoại:0367550026

Thư điện tử: cambakieu.vxtx@gmail.com

THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

1, Bí thư:

Cán bộ: LỤC ĐĂNG HỎA

Điện thoại:0917406688

Thư điện tử: danghoa79@gmail.com

2, Phó Bí thư :

Cán bộ: CẦM BÁ THƠ

Điện thoại: 0948423697

Thư điện tử: cambatho15041977@gmail.com

Văn phòng đảng ủy

Cán bộ: CẦM BÁ KIỀU

Điện thoại:0367550026

Thư điện tử: cambakieu.vxtx@gmail.com