Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
40
Tuần này:
134
Tháng này:
1109
Tất cả:
195158

Hội đồng nhân dân

Ngày 12/12/2020 11:43:32

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:CẦM BÁ THƠ

Điện thoại: 0948423697

Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:CẦM BÁ NGÀ

Điện thoại: 0912525928

Thư điện tử:

THƯỜNG TRỰC HĐND XÃ

1. Chủ tịch:CẦM BÁ THƠ

Điện thoại: 0948423697

Thư điện tử:

2. Phó Chủ tịch:CẦM BÁ NGÀ

Điện thoại: 0912525928

Thư điện tử: