Truy cập

Hôm nay:
93
Hôm qua:
40
Tuần này:
133
Tháng này:
1108
Tất cả:
195157

UBMTTQ

Ngày 12/12/2020 11:52:26

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ

1.Mặt Trận Tổ Quốc

1.Chủ tịch: CẦM BÁ HUẾ

Điện thoại: 0916783567

Thư điện tử: cambahuevpvx@gmail.com

2.Phó Chủ tịch: HOÀNG BÌNH CHÍN

Điện thoại: 0399110445

Thư điện tử:

3.Hội Phụ Nữ

Chủ tịch: NGUYỄN THỊ THANH

Điện thoại: 0379809168

Thư điện tử: lanthanh3@gmail.com

4.Đoàn Thanh Niên

Bí thư: CẦM BÁ LINH

Điện thoại: 0972276101

Thư điện tử:

Phó Chủ tịch:

5.Hội Cựu Chiến Binh

Phó chủ tịch: HOÀNG VIẾT ĐỨC

Điện thoại: 0377580424

Thư điện tử:

6.Hội Nông Dân

Chủ tịch: CẦM BÁ NÔNG

Điện thoại: 0942053952

Thư điện tử:

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ

1.Mặt Trận Tổ Quốc

1.Chủ tịch: CẦM BÁ HUẾ

Điện thoại: 0916783567

Thư điện tử: cambahuevpvx@gmail.com

2.Phó Chủ tịch: HOÀNG BÌNH CHÍN

Điện thoại: 0399110445

Thư điện tử:

3.Hội Phụ Nữ

Chủ tịch: NGUYỄN THỊ THANH

Điện thoại: 0379809168

Thư điện tử: lanthanh3@gmail.com

4.Đoàn Thanh Niên

Bí thư: CẦM BÁ LINH

Điện thoại: 0972276101

Thư điện tử:

Phó Chủ tịch:

5.Hội Cựu Chiến Binh

Phó chủ tịch: HOÀNG VIẾT ĐỨC

Điện thoại: 0377580424

Thư điện tử:

6.Hội Nông Dân

Chủ tịch: CẦM BÁ NÔNG

Điện thoại: 0942053952

Thư điện tử: