Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
40
Tuần này:
128
Tháng này:
1103
Tất cả:
195152

UBND

Ngày 12/12/2020 11:52:31

THƯỜNG TRỰC UBND XÃ

1.Chủ tịch:CẦM BÁ THUẦN

Điện thoại: 0948348234

Thư điện tử: cambathuanubvx@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:VI MẠNH HÙNG

Điện thoại: 0944773323

Thư điện tử: manhhungdcvx@gmail.com

3.Phó Chủ tịch:LÊ MINH TUẤN

Điện thoại: 0945452322

Thư điện tử: minhtuantpvx@gmail.com

CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

1.Văn Phòng- thống kê

1.Công chức:
LÊ THỊ LUYẾN

Điện thoại: 0975019609

Thư điện tử: dcvanxuan@gmail.com

2.Tư Pháp – Hộ tịch

1.Công chức :
CẦM THỊ LIÊN

Điện thoại: 0368159818

Thư điện tử: liencamvpvx@gmail.com

2.Công chức :
LÊ ĐÌNH KẾ

Điện thoại: 0917941236

Thư điện tử: không dùng

3.Tài Chính - Kế Hoạch

1.Công chức :
LÊ MINH QUYỀN

Điện thoại: 0986249789

Thư điện tử: minhquyenvnn@gmail.com

4.Văn Hóa- Xã hội

1.Công chức :
VI THỊ LỢI

Điện thoại: 0866.870.068

Thư điện tử: soncuoc85@gmail.com

2.Công chức :

LÒ THỊ HÒA

Điện thoại: 0978.279.411

Thư điện tử: hoavhvanxuan@gmail.com

5. Địa chính NN-XD-MT

1.Công chức :
NGÔ THỌ TÍNH

Điện thoại: 0977.853.222

Thư điện tử: tinh.viettrung2009@gmail.com

2.Công chức :
CẦM THỊ TUẤN

Điện thoại: 0988.348.099

Thư điện tử: camtuanth@gmail.com

6. Công An

1.Công an chính quy :Trưởng công an

LỮ VĂN XIÊM

Điện thoại: 0942414535

Thư điện tử: mr.xmen8489 @gmail.com

7. Quân sự

1.Công chức:ĐỖ DOÃN THỦY

Điện thoại: 0914593111

Thư điện tử: dothuyxdvx@gmail.com

THƯỜNG TRỰC UBND XÃ

1.Chủ tịch:CẦM BÁ THUẦN

Điện thoại: 0948348234

Thư điện tử: cambathuanubvx@gmail.com

2.Phó Chủ tịch:VI MẠNH HÙNG

Điện thoại: 0944773323

Thư điện tử: manhhungdcvx@gmail.com

3.Phó Chủ tịch:LÊ MINH TUẤN

Điện thoại: 0945452322

Thư điện tử: minhtuantpvx@gmail.com

CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

1.Văn Phòng- thống kê

1.Công chức:
LÊ THỊ LUYẾN

Điện thoại: 0975019609

Thư điện tử: dcvanxuan@gmail.com

2.Tư Pháp – Hộ tịch

1.Công chức :
CẦM THỊ LIÊN

Điện thoại: 0368159818

Thư điện tử: liencamvpvx@gmail.com

2.Công chức :
LÊ ĐÌNH KẾ

Điện thoại: 0917941236

Thư điện tử: không dùng

3.Tài Chính - Kế Hoạch

1.Công chức :
LÊ MINH QUYỀN

Điện thoại: 0986249789

Thư điện tử: minhquyenvnn@gmail.com

4.Văn Hóa- Xã hội

1.Công chức :
VI THỊ LỢI

Điện thoại: 0866.870.068

Thư điện tử: soncuoc85@gmail.com

2.Công chức :

LÒ THỊ HÒA

Điện thoại: 0978.279.411

Thư điện tử: hoavhvanxuan@gmail.com

5. Địa chính NN-XD-MT

1.Công chức :
NGÔ THỌ TÍNH

Điện thoại: 0977.853.222

Thư điện tử: tinh.viettrung2009@gmail.com

2.Công chức :
CẦM THỊ TUẤN

Điện thoại: 0988.348.099

Thư điện tử: camtuanth@gmail.com

6. Công An

1.Công an chính quy :Trưởng công an

LỮ VĂN XIÊM

Điện thoại: 0942414535

Thư điện tử: mr.xmen8489 @gmail.com

7. Quân sự

1.Công chức:ĐỖ DOÃN THỦY

Điện thoại: 0914593111

Thư điện tử: dothuyxdvx@gmail.com