Truy cập

Hôm nay:
82
Hôm qua:
40
Tuần này:
122
Tháng này:
1097
Tất cả:
195146

Thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Vạn Xuân

Ngày 28/02/2014 11:09:48

Xã Vạn Xuân là 1 trong 3 xã được chọn làm xã điểm xây dựng NTM. Cho đến nay xã đã đạt 8/19 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2019 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM

Câu hỏi: Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới gồm mấy nhóm và bao nhiêu tiêu chí?

Trả lời: Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới bao gồm 5 nhóm và 19 tiêu chí, cụ thể như sau: -5 nhóm là: Nhóm 1: Quy hoạch, nhóm 2: Hạ tầng kinh tế xã hội, nhóm 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất, nhóm 4: Văn hóa- xã hội - môi trường, nhóm 5: Hệ thống chính trị. -19 tiêu chí là: 1: Quy hoạch, 2: Giao thông, 3: Thủy lợi, 4: Điện, 5: Trường học, 6: Cơ sở vật chất văn hóa, 7: Chợ, 8: Bưu điện, 9: Nhà ở dân cư, 10: Thu nhập, 11: Tỷ lệ hộ nghèo, 12: Cơ cấu lao động, 13: Hình thức tổ chức sản xuất, 14: Giáo dục, 15: Y tế, 16: Văn hóa, 17: Môi trường, 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 19: An ninh, trật tự xã hội.

Thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM xã Vạn Xuân

Đăng lúc: 28/02/2014 11:09:48 (GMT+7)

Xã Vạn Xuân là 1 trong 3 xã được chọn làm xã điểm xây dựng NTM. Cho đến nay xã đã đạt 8/19 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2019 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM

Câu hỏi: Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới gồm mấy nhóm và bao nhiêu tiêu chí?

Trả lời: Nội dung Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới bao gồm 5 nhóm và 19 tiêu chí, cụ thể như sau: -5 nhóm là: Nhóm 1: Quy hoạch, nhóm 2: Hạ tầng kinh tế xã hội, nhóm 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất, nhóm 4: Văn hóa- xã hội - môi trường, nhóm 5: Hệ thống chính trị. -19 tiêu chí là: 1: Quy hoạch, 2: Giao thông, 3: Thủy lợi, 4: Điện, 5: Trường học, 6: Cơ sở vật chất văn hóa, 7: Chợ, 8: Bưu điện, 9: Nhà ở dân cư, 10: Thu nhập, 11: Tỷ lệ hộ nghèo, 12: Cơ cấu lao động, 13: Hình thức tổ chức sản xuất, 14: Giáo dục, 15: Y tế, 16: Văn hóa, 17: Môi trường, 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh, 19: An ninh, trật tự xã hội.