Hội nghị triển Khai Chỉ Thị số 13 của Ban Bí Thư

Ngày 31/03/2017 09:33:03

Ngày 31/3/2017, đảng uỷ xã Vạn Xuân Chủ trì Tổ chức hội nghị triển Khai Chỉ Thị số 13 của Ban Bí Thư và Thông Báo 164 của đảng bộ huyện thường Xuân, tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng giữa bí thư chi bộ với bí thư đảng uỷ, trưởng thôn với Chủ tịch UBND xã.