Hội nghị triển Khai Chỉ Thị số 13 của Ban Bí Thư và Thông Báo 164 của huyện uỷ

Ngày 08/09/2020 14:52:56

Ngày 31/3/2017, đảng uỷ xã Vạn Xuân Chủ trì Tổ chức hội nghị triển Khai Chỉ Thị số 13, và Thông Báo 164. Tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng của bí thư chi bộ với bí thư Đ uỷ và trưởng thôn với Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân.