HĐND xã Vạn Xuân khóa 20 tổ chức kỳ họp thứ 3,

Ngày 28/07/2017 14:59:18

Ngày 28/7, HĐND xã khóa 20, nhiệm kỳ 2016-2021 , tổ chức kỳ họp thứ ba