Truy cập

Hôm nay:
158
Hôm qua:
48
Tuần này:
405
Tháng này:
3241
Tất cả:
165216

Ủy ban MTTQ Xã

Ngày 27/09/2013 11:15:17

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Liên Đoàn Lao Động
1.Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:

Ủy ban MTTQ Xã

Đăng lúc: 27/09/2013 11:15:17 (GMT+7)

MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ
1.Mặt Trận Tổ Quốc
1.Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Hội Phụ Nữ
Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
3.Đoàn Thanh Niên
Bí thư:
Điện thoại:
Thư điện tử:
4.Hội Nông Dân
Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Hội Cựu Chiến Binh
Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
6.Liên Đoàn Lao Động
1.Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Chủ tịch:
Điện thoại:
Thư điện tử: