Ngày 28/02. UBND Xã tổ chức tập huấn cổng thông tin điện tử

Ngày 28/02/2014 10:55:04

Ngày 28/02. Trung tâm viễn thông Thường Xuân phối hợp với UBND xã tổ chức tập huấn cổng thông tin điện tử xã( thành phần tập huấn toàn bộ cán bộ Đảng ủy - HĐND -UBND và các ngành đoàn thể)