Công tác phòng chống dịch covid- 19 xã Vạn Xuân

Ngày 27/03/2020 08:35:40

Ngày 25 tháng 03/2020. Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã đã tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân tại Trụ sở UBND xã. Trong buổi cấp phát, BCH Đoàn thanh niên còn khuyến cáo thêm cách phòng trừ đơn giản dễ làm nhất cho bà con phòng chống dịch covid- 19.

Công tác phòng chống dịch covid- 19 xã Vạn Xuân

Đăng lúc: 27/03/2020 08:35:40 (GMT+7)

Ngày 25 tháng 03/2020. Ban chấp hành Đoàn thanh niên xã đã tổ chức cấp phát khẩu trang miễn phí cho bà con nhân dân tại Trụ sở UBND xã. Trong buổi cấp phát, BCH Đoàn thanh niên còn khuyến cáo thêm cách phòng trừ đơn giản dễ làm nhất cho bà con phòng chống dịch covid- 19.