Tổng kết Công tác tiêm phòng năm 2016, kế hoạch tiem phòng năm 2017

Ngày 09/03/2017 10:35:33

Ngày 09/3/2017, UBND xã Vạn Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2016, triển khai kế hoạch tiêm phòng năm 2017

Tổng kết Công tác tiêm phòng năm 2016, kế hoạch tiem phòng năm 2017

Đăng lúc: 09/03/2017 10:35:33 (GMT+7)

Ngày 09/3/2017, UBND xã Vạn Xuân tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm năm 2016, triển khai kế hoạch tiêm phòng năm 2017

Từ khóa bài viết: