HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG VÀ KẾ HOẠCH TIÊM PHÒNG ĐỢT 2/2016

Ngày 28/09/2016 09:49:57

Ngày 21/9/2016 UBND xã Vạn Xuân tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất năm 2016 và triển khai làm vụ đông, tiêm phòng đợt 2/2016