Truy cập

Hôm nay:
50
Hôm qua:
26
Tuần này:
404
Tháng này:
332
Tất cả:
200589

Cộng đồng dân cư

Ngày 15/12/2020 10:56:17

Xã Vạn Xuân gồm có 11 khu dân cư (thôn bản), tổ chức Đảng gồm có 10 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ xã; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được xây dựng và củng cố vững chắc từ xã đến các thôn bản.

Năm 2020 có số hộ là: 1226, , dân số có 5.658 người, dân tộc Thái chiếm : 59,53%, dân tộc kinh chiếm: 38,76%, dân tộc Mường chiếm: 1,49%, dân tộc khác chiếm: 0,22%, được cơ cấu bố trí thành 10 thôn, bản gồm: Thôn Quạn, Khằm, Nhồng, Hang Cáu, Ná Mén, Cang Khèn, Lùm Nưa, Bù Đồn, Công Thương, Thác Làng. Các tổ chức chính trị, xã hội được thành lập đầy đủ ở các thôn như: Chi bộ Đảng, Ban công tác mặt trận thôn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi.

Xã Vạn Xuân gồm có 11 khu dân cư (thôn bản), tổ chức Đảng gồm có 10 chi bộ nông thôn, 5 chi bộ cơ quan trực thuộc Đảng bộ xã; chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được xây dựng và củng cố vững chắc từ xã đến các thôn bản.

Năm 2020 có số hộ là: 1226, , dân số có 5.658 người, dân tộc Thái chiếm : 59,53%, dân tộc kinh chiếm: 38,76%, dân tộc Mường chiếm: 1,49%, dân tộc khác chiếm: 0,22%, được cơ cấu bố trí thành 10 thôn, bản gồm: Thôn Quạn, Khằm, Nhồng, Hang Cáu, Ná Mén, Cang Khèn, Lùm Nưa, Bù Đồn, Công Thương, Thác Làng. Các tổ chức chính trị, xã hội được thành lập đầy đủ ở các thôn như: Chi bộ Đảng, Ban công tác mặt trận thôn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi.