Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
26
Tuần này:
423
Tháng này:
351
Tất cả:
200608

Vị trí địa lý

Ngày 05/12/2020 16:46:42

Vạn Xuân là một xã vùng cao nằm ở phía Tây Nam của huyện Thường Xuân, cách trung tâm huyện Thường Xuân 20km, có địa giới hành chính tiếp giáp với các xã.

Phía Bắc giáp với xã Lương Sơn và xã Yên Nhân huyện Thường Xuân.

Phía Nam giáp với xã Xuân Lộc và Xuân Chinh huyện Thường Xuân.

Phía Đông giáp với xã Xuân Cẩm và Luận Khê huyện Thường Xuân.

Phía Tây giáp với xã Xuân Lẹ huyện Thường Xuân, và xã Đồng Văn (huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An).

Vạn Xuân có diện tích tự nhiên: 13.949.46 ha. Năm 2020 có số hộ là: 1226, , dân số có 5.658 người, dân tộc Thái chiếm : 59,53%, dân tộc kinh chiếm: 38,76%, dân tộc Mường chiếm: 1,49%, dân tộc khác chiếm: 0,22%, được cơ cấu bố trí thành 10 thôn, bản gồm: Thôn Quạn, Khằm, Nhồng, Hang Cáu, Ná Mén, Cang Khèn, Lùm Nưa, Bù Đồn, Công Thương, Thác Làng. Các tổ chức chính trị, xã hội được thành lập đầy đủ ở các thôn như: Chi bộ Đảng, Ban công tác mặt trận thôn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi.

Vạn Xuân là một xã vùng cao nằm ở phía Tây Nam của huyện Thường Xuân, cách trung tâm huyện Thường Xuân 20km, có địa giới hành chính tiếp giáp với các xã.

Phía Bắc giáp với xã Lương Sơn và xã Yên Nhân huyện Thường Xuân.

Phía Nam giáp với xã Xuân Lộc và Xuân Chinh huyện Thường Xuân.

Phía Đông giáp với xã Xuân Cẩm và Luận Khê huyện Thường Xuân.

Phía Tây giáp với xã Xuân Lẹ huyện Thường Xuân, và xã Đồng Văn (huyện Quế Phong tỉnh Nghệ An).

Vạn Xuân có diện tích tự nhiên: 13.949.46 ha. Năm 2020 có số hộ là: 1226, , dân số có 5.658 người, dân tộc Thái chiếm : 59,53%, dân tộc kinh chiếm: 38,76%, dân tộc Mường chiếm: 1,49%, dân tộc khác chiếm: 0,22%, được cơ cấu bố trí thành 10 thôn, bản gồm: Thôn Quạn, Khằm, Nhồng, Hang Cáu, Ná Mén, Cang Khèn, Lùm Nưa, Bù Đồn, Công Thương, Thác Làng. Các tổ chức chính trị, xã hội được thành lập đầy đủ ở các thôn như: Chi bộ Đảng, Ban công tác mặt trận thôn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh, Hội người cao tuổi.